Reach

Læs mere om REACH-systemet, som et integreret system til registrering, vurdering og godkendelse af og begrænsninger for kemikalier.