Transportskade

  • Når du modtager dine varer fra MTO, er det det vigtigt, at du straks kontrollerer, at varen er intakt og ikke har lidt overlast i forbindelse med transporten.
  • Hvis der er synlige skader på pakken, skal der tages forbehold på fragtbrevet, ellers bortfalder reklamationsretten.
  • Hvis emballagen ikke er synligt beskadiget, men en fragtskade på indholdet viser sig efterfølgende, skal der reklameres hurtigst muligt, senest 2 dage efter modtagelse. Herefter overgår reklamationsbyrden overfor befragteren til kunden selv.
  • Der skal altid vedlægges foto af skaderne.
  • Hvis varen ikke sendes retur til MTO electric, skal den opbevares og være tilgængelig, indtil sagen er afsluttet. Varer kan kun returneres med et gyldigt returnummer, som rekvireres ved henvendelse til MTO electric på tlf. 75 800 310.
  • Venligst download og udfyld vores skadesanmeldelse, inden varer returneres.
Skadesanmeldelse

Download skadesanmeldelse!

Husk at gemme skemaet lokalt på din computer, inden det udfyldes. Alternativt kan skemaet printes og udfyldes i hånden.

Sendes til Anja Jensen på retur@mto-electric.dk. Kontakt MTO electric a/s på 75 800 310 ved spørgsmål.

Skadesanmeldelse

Reklamation

Hvis du modtager en fejlbehæftet vare, kan varen returneres jf. vores salgs- og leveringsbetingelser.

Varer kan kun returneres med et gyldigt returnummer, som rekvireres ved henvendelse til MTO electric på telefon 75 800 310.

Venligst download og udfyld vores reklamationsskema, inden varen returneres

Reklamationsskema

Download reklamationsskema!

Husk at gemme skemaet lokalt på din computer, inden det udfyldes. Alternativt kan skemaet printes og udfyldes i hånden.

Sendes til Anja Jensen på retur@mto-electric.dk. Kontakt MTO electric a/s på tlf. 75 800 310 ved spørgsmål.

Reklamationsskema

Returvare

Har du bestilt forkert vare, fortrudt dit køb eller er der sket en fejllevering fra vores side, kan varen returneres jf. MTO electric’s Salgs- og leveringsbetingelser.

Varer kan kun returneres med et gyldigt returnummer, som rekvireres ved henvendelse til MTO electric på telefon 75 800 310.

Venligst download og udfyld vores retur- og bytteformular, inden varer returneres.

Returskema

Download returskema!

Husk at gemme skemaet lokalt på din computer, inden det udfyldes.

Alternativt kan skemaet printes og udfyldes i hånden.

Sendes til Anja Jensen på retur@mto-electric.dk. Kontakt MTO electric a/s på tlf. 75 800 310 ved spørgsmål.

Returskema