Det er afgørende betydning for os, at vores kontaktinformation og persondata er korrekte og ajourførte, og at urigtige oplysninger slettes eller berigtiges. Derfor skal du altid give os besked, hvis der sker en ændring i dine data, hvis du f.eks. får nyt telefonnummer, ny mailadresse eller hvis du f.eks. forlader firmaet.

Det samme gælder ændringer i firmaets kontaktinformationer. Det kunne f.eks. være ændret hoved-telefonnr., mailadresse eller ny adresse ved flytning.

På den måde undgår du, at information går tabt og du hjælper samtidig MTO med at agere i overensstemmelse med GDPR’s krav om datakvalitet.

    Afsenderinformation


    ANGIV DINE ÆNDRINGER HERUNDER

    Har dine informationer ændret sig?
    Er der kommet en ny kontaktperson?


    Er der ændringer i firmaets kontaktinformation?