Fra vores finske leverandør KATKO kan vi nu præsentere en række nye afbrydere:

Katko afbrydere med 3 PE-klemmer

I maskindirektivet er der et krav om forstærket jordingsforbindelse i frekvensomformer installationer, for at sikre at inducerede strømme i skærmen ledes sikkert til jord (jf. DS/EN 60240-1:2018 §8.2.6)
Såfremt der anvendes 3+3 EMCkabel med 3 koncentriske jordledere med reduceret tværsnit er det et krav, at disse jordledere føres separat hele vejen fra frekvensomformeren til forsyningspunktet. Det gælder også gennem sikkerhedsafbryderen, der tillige skal være en EMCudgavesom beskytter mod elektromagnetisk udstråling. Katko tilbyder en sådan løsning, hvor der i EMCafbryderne er 3 separerede jordingsklemmer. Udgaverne med 3 PEledere findes både i polycarbonat, ABS og rustfrie udgaver. 

Katko afbrydere i ABS og EMC-udførelse

Indenfor fødevareindustrien kan der være udfordringer med plastprodukters modstandsdygtighed i forhold til de rengøringsmidler, der anvendes. Her har vi fundet at ABSplast er modstandsdygtigt overfor den basiske påvirkning fra rengøringsmidlerne.  

For også at kunne tilbyde en EMCafbryder til fødevareindustrien, har Katko udviklet ABSafbrydere med et indvendig lag kobberlak, der sikrer EMCdæmpning i forhold til EMCdirektivet.  

ABS/EMCafbrydere findes fra 20 til 125A. 

Katko afbrydere i EMC-udførelse med UL-godkendelse

Til det amerikanske marked har Katko et omfattende program af afbrydere med ULgodkendelse. 

Afbryderne er generelt ULlistede. Programmet af UL-godkendte afbrydere er udvidet med flere varianter i EMCudførelse til anvendelse som sikkerhedsafbrydere med frekvensomformer installationer. 

De ULgodkendte EMCafbrydere omfatter følgende varianter: 

  • Polycarbonat 
  • ABS (til anvendelse i fødevareindustrien) 
  • Pladekapslet 
  • Aluminium 
  • Rustfrit stål 

Udgaver op til 150A / 75 HP 

We care for you

  • Vi ønsker at tage ekstra hånd om vores kunder, medarbejdere og leverandører

  • Vi vil være en attraktiv leverandør, der tager hånd om sine kunder

  • Vi gør en ekstra indsats for at imødekomme vores kunders ønsker og behov

  • Vi ønsker at konkurrere på andre parametre end pris

  • Det skal være nemt at handle hos MTO electric