En lille investering kan redde liv og forbedre sikkerheden markant i bygninger med solcelle-installationer. I tilfælde af brand afbryder MTO electric’s nye brandmandsafbryder strømforsyningen mellem modulerne i solcellesystemet og vekselretteren og eliminerer dermed både risikoen for elektrisk stød og tillader at redningsfolkene kan foretage indendørs slukningsarbejde.

Over de senere år er antallet af solcelleinstallationer i både private hjem og erhvervsbygninger steget markant og udviklingen forventes at fortsætte de kommende år. Det stiller brandvæsenet overfor nye udfordringer. Solcelleinstallationer kan nemlig både sinke redningsindsatsen, medføre store materielle skader og udsætte brandfolkene for en decideret livsfare.

Selvom man i en brandsituation afbryder stikledningen fra elforsyningen, vil solcellerne fortsat producere strøm så længe der er lys, og anlæggets omformer vil fortsætte med at sende strøm rundt i husets ledningsnet. Et solcelleanlæg på f.eks. 6 kW kan på solrige dage levere elektricitet med en spænding på op imod 1000 VDC og selv på dage med begrænset dagslys, vil kablerne mellem solcelle-modulerne og inverteren stadig være aktive og kan forårsage fatalt elektrisk stød ved kontakt.

Store materielle skader og risiko for elektrisk stød

I tilfælde af brand kan der opstå flere farlige situationer. Varmen kan få isoleringen til at smelte og de beskadigede kabelisoleringer kan udsætte brandfolkene for elektrisk stød. Under slukningsarbejdet risikerer man, at vandet fra brandmændenes slanger kommer i kontakt med de strømførende kabler i den brændende installation.

I anlæg, hvor det ikke er muligt at afbryde strømmen, kan brandmændene ikke udføre indendørs brandbekæmpelse, og må koncentrere sig om at redde mennesker og dyr ud af det brændende område og forhindre at branden breder sig til nabobygninger. Derfor kan brand i bygninger med solcelleinstallationer medføre store materielle skader.

For at brandmændene kan udføre deres arbejde optimalt og under sikre forhold, er det af yderst afgørende betydning, at solcelleinstallationerne kan afbrydes hurtigt og fuldstændigt, og uden at det kræver adgang til bygningen.

Nem og hurtig deaktivering af DC-strømmen

MTO’s brandmandsafbrydere tillader nem og hurtig deaktivering af DC-delen af et solcellesystem, via et brandnødstop på væggen. Hermed afbrydes strømforsyningen mellem modulerne i solcellesystemet og vekselretteren og faren fra de strømførende kabler elimineres.

Brandmandsafbryderen fra MTO electric kommer i IP65 kabinet og tåler anvendelse i temperaturområder mellem -25° og +60°. Afbryderen har hjælpekontakter med N/O og N/C-kontakt og findes med MC4 solarstik eller forskruninger.

Sammenlignet med konkurrerende produkter på markedet, skiller MTO’s brandmandsafbryder sig ud ved at sikre automatisk genindkobling, da afbryderen anvender DC kontaktorer – også efter evt. strømudfald på forsyningsnettet.

Afbryderen kan udover brandbekæmpelse også anvendes i tilfælde af vedligehold, rengøring, reparation eller ved en evt. oversvømmelse af anlægget.

MTO’s brandmandsafbryder er udviklet i overensstemmelse med den applikationsstandard, som trådte i kraft 1. maj 2013. VDE-AR-E 2100-712 specificerer de bestemmelser og anbefalinger, der er nødvendige for at opretholde sikkerheden og forhindre berøringsspænding under brandslukning. Ifølge guiden skal der forefindes afbryderudstyr for enden af en streng/generator eller ved indgangspunktet til en bygning. Endvidere forbydes permanent kortslutning eller anvendelse af PV-generator.