RoHS direktivet – Reduction of hazardous substances

RoHS direktivet (Reduction of hazardous substances) om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr blev pr. 1. juli 2006 implementeret i de nationale lovgivninger.
Det nye direktiv har, sammen med WEEE direktivet om behandling af elektronikaffald, til hensigt at løse problemet med den hurtigt voksende strøm af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og supplere EU’s foranstaltninger vedrørende deponering og forbrænding af affald.
Ikon_RoHs
Direktivet sætter begrænsninger for anvendelse af cadmium, kviksølv, bly, chrom samt visse flammehæmmere i elektriske produkter. Læs mere om Rohs direktiv.

WEEE direktivet om elektronikaffald

WEEE direktivet er vedtaget af Europa-Kommissionen og skal sammen med RoHS direktivet løse problemet med den hurtigt voksende strøm af affald af elektrisk og elektronisk udstyr samt supplere EU’s foranstaltninger vedrørende deponering og forbrænding af affald.

Øges genvinding af elektrisk og elektronisk udstyr i overensstemmelse med kravene i WEEE-direktivet, vil det begrænse den samlede mængde affald, der går til endelig bortskaffelse. Producenterne får ansvaret for tilbagetagning og genvinding af brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Dette har til formål, at anspore dem til at designe elektrisk og elektronisk udstyr på en mere miljøvenlig måde, hvor der til fulde tages hensyn til affaldshåndteringsapektet. Forbrugerne vil kunne returnere deres brugte udstyr gratis.

Læs mere om WEEEs direktiv.

Information fra vores leverandører vedr. RoHS

 

Benedict

Cabur

Eldat

ETA

ETI

Katko

OBO

Stego

 

Texa

Walther