EU har oprettet REACH-systemet, et integreret system til registrering, vurdering og godkendelse af og begrænsninger for kemikalier, og et europæisk kemikalieagentur. Gennem REACH pålægges det de virksomheder, der fremstiller og importerer kemikalier, at vurdere risikoen ved brug af produkterne og træffe de nødvendige foranstaltninger for at kunne forvalte alle identificerede risici. Det påhviler industrien at bevise, at sikkerheden ved de producerede og markedsførte kemikalier er i orden.

Forordningen tilsigter et højt beskyttelsesniveau for folkesundheden og miljøet og skal desuden styrke konkurrenceevnen og innovationen i kemisektoren.

Information fra vores leverandører vedr. Reach