EU Overensstemmelseserklæring/Declaration of conformity

EU-overensstemmelseserklæringen er fabrikantens eller importørens dokumentation til myndighederne for, at et produkt lovligt kan markedsføres i Europa. Et væsentlig element er, at produktets elektriske sikkerhed er i orden.

Overensstemmelseserklæringen indeholder blandt andet:

  • producentens navn og adresse
  • entydig reference til produktet
  • angivelse af det direktiv erklæringen relaterer til
  • dato og underskrift

Når der er udfærdiget en EU-overensstemmelseserklæring for produktet, kan det få en CE-mærkning.

Vi opdaterer løbende med vores leverandørers erklæringer.

Information fra vores leverandører

Benedict