Personale: Poul Erik Larsen går på pension

Poul Erik Larsen fratræder pr. 16. februar 2017 sin stilling som intern sælger hos MTO electric a/s for at gå på pension. Efter 11 år, 2 måneder og 11 dages tro tjeneste hos MTO electric a/s, har Poul Erik Larsen valgt at gå på pension. Poul Erik, som i dag er 69 år, startede i [...]