Den nye brandsikre afbryder fra KATKO, som er skabt med henblik på at imødekomme kravene i DIN-normen EN 12101-3, sikrer strømforsyningen til bygningens brandventilation i hhv. 2 eller 3 timer ved temperaturer op til 200 eller 300° C.

Hvert år koster brande menneskeliv og forårsager store skader på bygninger og inventar. I 2018 rykkede brandvæsenet ud hele 42.745 gange, hvilket er det højeste antal i ti år.

Ved brand er tidsaspektet altid kritisk. Den tid, som folk har til at rede sig i sikkerhed, er en helt afgørende faktor for overlevelse og tiden er ekstra kritisk ved evakuering af bygninger, hvor mange mennesker er samlet. Det kunne f.eks. være shopping-centre, lufthavne, metrostationer, kontorfællesskaber, hoteller osv.

Tiden for evakuering hænger i mange tilfælde sammen med holdbarheden af bygningens brandventilation. Brandventilation har til formål at sikre sigtbarheden i bygningen og sørge for at holde temperaturen nede på et acceptabelt niveau, ligesom ventilationen sikrer røgudluftning i redningsberedskabets primære indsatsveje. Ventilationen beskytter også bygningsdele og minimerer risikoen for brandspredning og overtænding.

KATKO’s nye brandsikre afbryder i aluminiumskapsling er skabt med henblik på at imødekomme kravene i DIN-normen EN 12101-3 vedr. brandventilation.

Den brandsikre afbryder findes i 2 FR-typer, som er designet i overensstemmelse med hhv. F200-klassen, der kan modstå 200 °C i 3 timer og F300, som kan modstå 300 °C i 2 timer.

Når den brandsikre afbryder er koblet på bygningens brandventilation bevares strømforsyningen til brandventilationen i op til 3 timer på trods af flammer og høje temperaturer.

Takket være tætningsklasse IP66 tåler afbryderen rengøring med kraftig spuling samt havvand, ligesom den har en god modstandsdygtighed overfor UV-påvirkning og korrosion.

Afbryderen kan aflåses med hængelås og har desuden dørkobling med “snyde-knap”, som tillader åbning i on-position under test.

KATKO’s brandsikre afbryder findes i 3, 4, 6 og 8-polede udgaver fra 16-200A, kan leveres i EMC-udgaver og er testet i henhold til den internationale IEC 60947-3 standard.